08 Οκτ 2018

Η βάπτιση τα πρώτα χρόνια γίνεται στο σπίτι. Το όνομα στο παιδί, το δίνει ο νονός. Αργότερα το μυστήριο τελείται στην εκκλησία. Αν το παιδί είναι ασαράντιστο η μητέρα του δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Τότε κάποιο παιδί τρέχει και της λέει το όνομα που έδωσαν στο παιδί.

Ο νονός μοιράζει χρήματα, τα λεγόμενα «βαφτίδια». Μετά ο παπάς και οι ψάλτες πηγαίνουν το παιδί στο σπίτι ψάλλοντας και εκεί κάθονται και παίρνουν το κέρασμα τους. Οι καλεσμένοι εύχονται στους γονείς «καλορίζικο», «καλός Χριστιανός», «να σας ζήσει το όνομα», «καλοφωτισμένο» και άλλες παρόμοιες ευχές.

Για τρεις μέρες το παιδί μένει άπλυτο και δεν αλλάζει ρούχα. Την τρίτη πλένουν τα ρούχα του στη θάλασσα. Μετά από οκτώ μέρες το κοινωνά η νονά του τρεις φορές .