08 Οκτ 2018

Την Πεντηκοστή παίρνουν κλαδιά και φύλλα καρυδιάς και στρώνουν στο δάπεδο της εκκλησίας και περνούν τα Άγια. Μετά τα παίρνουν στο σπίτι και τα βάζουν μέσα στα μπαούλα για να προφυλάσσονται τα ρούχα από το σκόρο.