14 Απρ 2018

Το βιβλίο “Η νήσος Χίος υπό οθωμανική κυριαρχία: ανέκδοτο στα ελληνικά κείμενο για το διοικητικό σύστημα της Χίου επί Τουρκοκρατίας και τη Σφαγή του 1822”, του συγχωριανού Γιάννη Μουρατίδη, παρουσίασε ο ΠΣΛ σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, στις 14 Απριλίου 2018. Η συγκεκριμένη εργασία είναι ένα ερευνητικό και μεταφραστικό πόνημα που φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τη ζωή και το έργο του λησμονημένου συγγραφέα της χιακής Διασποράς Etienne A. Vlasto, ο οποίος χρησιμοποίησε άπαξ το φιλολογικό ψευδώνυμο Terdjuman Effendi, το έτος 1899. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 2017 με δαπάνες του συγγραφέα και συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

μουρατίδης 2